Siste nytt fra Forsvarsbygg

 • Radon i forsvarsboliger

  21.02.2017
  Forsvarsbyggs radonkartlegging av forsvarssektorens bygg går mot slutten. Til tross for omfattende tiltak ser det ut til at vi i enkelte forsvarsboliger ikke vil klare å få radonnivået under Statens stråleverns maksimumsgrense, og kan bli nødt til å si opp leieforholdet.
 • Ørland kommune fugleperspektiv

  Akutt forurensning Ørland

  17.02.2017
  Fredag 17. februar kl. 09.30 ble det avdekket en forurensning på Ørland flystasjon. Det har lekket drivstoff ut i Leirbekken, og reduserende tiltak med lenser er iverksatt av Forsvarsbygg og Fosen brann- og redningstjeneste.
 • VIKTIG PLAN FOR HJERKINN-PROSJEKTET PÅ HØRING

  08.02.2017
  Fylkesmannen i Oppland har nå sendt verneplan om Hjerkinn skytefelt ut på høring
 • Støytiltak på Ørland starta opp

  07.02.2017
  Forsvarsbygg er i gang med støytiltak på dei fyrste bustadane kring Ørland flystasjon.
 • Byggjer seriøsitet i arbeidslivet

  03.02.2017
  Forsvarsbygg arbeider systematisk for å fremje seriøsitet i arbeidslivet, der ein har sett arbeidet for ei skadefri bygge- og anleggsnæring og seriøsitet i arbeidslivet i ei større samanheng.
For eldre nyheter, gå til nyhetsarkivet

Postadresser

Landsdekkende postadresse
Forsvarsbygg
Postboks 405 Sentrum
0103 OSLO

Landsdekkende fakturaadresse
Forsvarsbygg
Fakturasenteret
Postboks 4394
2308 HAMAR


Landsdekkende telefonnumre
Servicesenter 815 70 400
Telefaks 23 09 78 03
Chat med servicesenteret


Forsvarsbygg servicesenter

Kundetorget

Logg inn

Velg nyhetsbrevene du ønsker å abonnere på:Start abonnement
 

Forvaltningmodellen i forsvarssektoren

Lær hvordan forsvarssektorens eiendommer, bygg og anlegg forvaltes på 1 minutt og 51 sekunder.