Siste nytt fra Forsvarsbygg

 • Bygger forsvarssektorens første nullenergi-kontorbygg

  04.05.2015
  Etableringen av forsvarssektorens første såkalte nullenergibygg har startet. Det nye administrasjonsbygget på Haakonsvern er en av flere miljøsatsinger i Forsvarsbygg.
 • Årsrapport 2014

  Bygget for 2,3 milliarder i 2014

  27.04.2015
  Med 470 aktive byggeprosjekter, nyinvesteringer for 2,3 milliarder kroner, 4,1 millioner kvadratmeter forvaltet bygningsmasse og en omsetning på 7 milliarder, er Forsvarsbygg fortsatt landets største offentlige eiendomsaktør.
 • Investeringar Ørland

  24.04.2015
  Regjeringa fremma i dag forslag om viktige investeringar for bygg og anlegg på Ørland hovudflystasjon.
 • Sikkerhetssonen må respekteres

  20.04.2015
  Ifm. oppryddingen av den 22 mål store leirduebanen ved tidligere Gimlemoen skyte- og øvingsfelt i Jegersberg er det opprettet en sikkerhetssone på 550 meter fra ytterkanten av området der ryddingen pågår.
 • Frode Sjursen

  Forsvarsbyggs innspill til McKinsey-rapporten

  20.04.2015
  For én måned siden ble McKinsey & Company sin rapport om innsparingspotensialet i forsvarssektorens stab- og støttefunksjoner offentliggjort. Siden dette har Forsvarsbygg jobbet med sitt innspill.
For eldre nyheter, gå til nyhetsarkivet

Prosjekter

Utvalgte prosjekter i Forsvarsbygg

 • Hovedbase for nye kampfly F-35 - Ørland

  Planlegging og bygging av kampflybase

  12.03.2015
  Forsvarsbygg kampflybase står for planlegging og bygging av hovedbase på Ørland og fremskutt base på Evenes i forbindelse med Forsvarets nye kampfly F-35.
 • Bygger «hjem» for nye redningshelikoptre

  23.03.2015
  Forsvarsbygg skal på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet planlegge, bygge og drifte lokasjonene for redningstjenestens nye helikoptre. Et samfunnsmessig viktig prosjekt.
 • Lydtrykksmålinger ved sprengning

  Forsker på støy

  14.11.2012
  Forsvarsbygg har egne forskningsprosjekter knyttet til støy fra militær aktivitet.
 • Forsvarsbygg klargjør naturmangfoldloven

  01.11.2012
  Forsvarsbygg er med og støtter et fireårig forskningsprosjekt, som vil sikre at frø som brukes i blant annet restaurering av områder kan defineres som naturlig for området.
 • Luftforsvarets helikopterdetasjement Haakonsvern

  Luftforsvarets helikopterdetasjement på Haakonsvern

  23.03.2015
  Forsvarsbygg bygger Luftforsvarets helikopterdetasjement på Haakonsvern (HDH). HDH skal huse seks helikoptre av typen NH90 og skal støtte Kystvakten og fregattvåpenet i Sør-Norge.
Se flere prosjekter
This is the description
"– Eg får nytta den faglege kreativiteten min"
Grete Rasmussen

Jobb i Forsvarsbygg

Siste ledige stillinger i Forsvarsbygg

Se flere ledige stillinger

Tjenester

Bruker du mye av arbeidstiden din til å gjøre ting du egentlig ikke har lyst til? Bruker du mye av arbeidsdagen din til å foreta kjedelige innkjøp? Drømmer du om en leverandør hvor du får alt på et sted? En leverandør som har kompetanse, erfaring og utstyr til å håndtere dine eiendomsrelaterte oppgaver? Forsvarsbygg er nettopp en slik leverandør. Ler mer om våre eiendomsrelaterte tjenester.

 • Fasade på messebygg på Madla

  Leieavtale

  Vårt mål er å skape merverdi for deg som leietager. Som leietager hos Forsvarsbygg skal du slippe å bruke din tid på administrasjon, innkjøp og oppfølging av en rekke leverandører. Hos oss får du alt på et sted.
 • Jørn Eirik Pedersen i vannforsyningsanlegg på Høybuktmoen.

  Forsyning

  Når du leier en eiendom av Forsvarsbygg inngås det også en forsyningsavalte. Denne avalen dekker dine behov for energi, vann, avløp og renovasjon.
 • Renhold i messebygg på Madla

  Renhold

  Vi tilbyr effektive og miljøvennlige renholdstjenester.
 • Snekkere i gang med oppussing av bolig på Høybuktmoen

  Tilleggstjenester

  Når du leier en eiendom er det mange små og store oppgaver som må tas hånd om, det være seg brøyting, plenklipp eller lyspæreskift. Dette er ekempler på oppgaver som inngår i våre tilleggstjenester og som Forsvarsbygg har kompetanse, erfaring og utstyr til å håndtere.
 • Serviceløfte

  Noen behov er allmenne. Andre er bare dine. Derfor har vi i Forsvarsbygg to forpliktelser overfor våre kunder og leietakere. Vi skal lytte til dine behov og vi skal levere det vi har lovet, som avtalt.

Rådgivning

Forsvarsbygg leverer rådgivningtjenester til både offentlig og privat sektor innenfor flere fagfelt.

 • Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg
  Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg
 • Skal de avhende offentleg eigedom?
 • Kulturminnefaglig rådgivning
  Kulturminnefaglig rådgivning

Elektronisk kontaktskjema

Hvordan vil du at vi kontakter deg?
 

Postadresser

Landsdekkende postadresse
Forsvarsbygg
Postboks 405 Sentrum
0103 OSLO

Landsdekkende fakturaadresse
Forsvarsbygg
Fakturasenteret
Postboks 4394
2308 HAMAR


Landsdekkende telefonnumre
Servicesenter 815 70 400
Telefaks 23 09 78 03
Chat med servicesenteret

Planlegging av kampflybase

Planlegging av kampflybase

Forsvarsbygg kampflybase er i gang med planlegging og prosjektering av kampflybase.

Servicesenter

Kontakt Forsvarsbygg

Velg nyhetsbrevene du ønsker å abonnere på:

Start abonnement

Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg

Med landets fremste kompetanse innen sikkerhet hjelper vi eiere og brukere av kritiske bygg og infrastruktur med å sikre sine verdier mot terror, spionasje, sabotasje og annen kriminalitet.

Forvaltningmodellen i forsvarssektoren

Lær hvordan forsvarssektorens eiendommer, bygg og anlegg forvaltes på 1 minutt og 51 sekunder.