2004

Nyhetsartikler publisert i 2004.

 • Samling i Midt-Troms - fra tre til én

  8. desember 2004

  Forsvarsbyggs tre markedsområder Skjold, Bardufoss og Setermoen skal samles til ett. Det nye "Markedsområde Midt-Troms" blir det største i Norge med om lag 250 ansatte.

 • Forsvarsbyggs plan- og investeringsmiljø samles

  8. desember 2004

  Plan- og investeringsmiljøet i Forsvarsbygg samles nå i en divisjon under ett navn: Forsvarsbygg Utvikling. - Å samle kompetansen styrker våre leveranser mot kundene, sier nytilsatt direktør for enheten, Olaf Dobloug.

 • Ny administrerende direktør på plass

  15. oktober 2004

  Forsvarsbyggs nye administrerende direktør Frode Sjursen hadde sin første arbeidsdag sist fredag.- Jeg ser frem til å ta fatt på de spennende utfordringene i tiden fremover, og gleder meg til å bli kjent med organisasjonen og medarbeiderne, sier Frode Sjursen

 • Forsvarsbygg har testet stillinger i Canada

  15. oktober 2004

  Forsvarsbygg har nylig inngått et samarbeid med det canadiske forsvarets forskningsinstitutt om deltakelse i uttesting av ammunisjonslagre og stillinger til bruk i internasjonale operasjoner. Samarbeidet er et ledd i Forsvarsbyggs arbeid med å utvikle og anbefale tilfredsstillende beskyttelsesløsninger for norske styrker som deltar i operasjoner utenlands.