2005

Nyhetsartikler publisert i 2005.

 • Avduket messepiker

  6. desember 2005

  Utsmykkingen i Setermoen leir og Istindportalen er fullført. På Setermoen er den grasiøse 30 tonn tunge steinskulpturen ”Messepiker” avduket, mens ”Den hvite elven” lyser opp i Istindportalen.

 • Avduket utsmykkingskunst på Setermoen

  6. desember 2005

  Utsmykkingen i Setermoen leir og Istindportalen er fullført. På Setermoen er den grasiøse 30 tonn tunge steinskulpturen ”Messepiker” avduket, mens ”Den hvite elven” lyser opp i Istindportalen.

 • Heimevernet roser Forsvarsbygg

  5. desember 2005

  I rekordfart har Heimevernsstaben i samarbeid med Forsvarsbygg omsatt cirka 50 millioner kroner fra Heimevernets driftsbudsjett i nye distriktshovedkvarterer og skyte- og øvingsfasiliteter.

 • Bygging av bru over Rena elv ferdig

  29. november 2005

  Forsvarsbygg Utvikling Østerdalen tar i dag over brua over Rena elv i Åmot kommune fra entreprenørfirmaet Mesta AS. Brua er den største av sitt slag i Norge med underliggende fagverk av tre.

 • Istindportalen åpnes i februar

  16. november 2005

  Den offisielle åpningene av flerbruksbygget Istindportalen i Heggelia er fastsatt til 11. februar 2006.

 • Istindportalen åpnes i februar

  16. november 2005

  Den offisielle åpningene av flerbruksbygget Istindportalen i Heggelia er fastsatt til 11. februar 2006.

 • Strålevarme i stedet for kjemikalier

  11. november 2005

  På Gardermoen flystasjon har man siden åpningen av den nye flystasjonen i 1996 brukt strålevarme til avising av flyene. Først nå skal man prøve ut denne avisingsmetoden på den sivile delen på Gardermoen. – Bruk av strålevarme passer godt inn i vår miljøprofil, sier oberstløytnant Kjell Belbo som er basesjef på Gardermoen flystasjon.

 • Snart i mål med bru over Rena elv

  10. november 2005

  Byggingen av brua over Rena elv er inne i sluttfasen. Nå gjenstår kun montering av rekkverk. Planlagt sluttdato er 15. november, men brua vil ikke bli tatt i bruk før til sommeren 2006, fordi veisystemet på begge sider av elva vestsiden ikke er ferdigstilt ennå.

 • Samordning på Bardufoss

  8. november 2005

  Tirsdag 8. november startet arbeidet med å vurdere hvordan Bardufoss leir og flystasjonen kan utnyttes bedre.

 • Regionfelt Østlandet tas i bruk

  7. november 2005

  Deler av Regionfelt Østlandet (RØ) i Åmot kommune tas i bruk under en øvelse 8.-10. november 2005. Sprengningsfeltet som ligger nord - øst i RØ er det første anlegget som står ferdig til bruk. – Vi er glade for at vi kan stille deler av RØ til disposisjon for militær bruker slik Stortinget har forutsatt. Dette er en viktig milepæl for oss, uttaler prosjektsjef Jens Levi Moldstad i Forsvarsbygg Utvikling Østerdalen.