2006

Nyhetsartikler publisert i 2006.

 • Trolig ikke legionellasmitte på Kolsås

  10. november 2006

  Det har vært utbrudd av influensalignende sykdom i et vaktlag i militærleiren på Kolsås i Bærum. Åtte soldater er syke, og symptomene minner om legionellasmitte. Nå viser det seg at det trolig ikke er legionella i følge Budstikka.no

 • Rena leir får oppvarmingsanlegg basert på biobrensel

  5. oktober 2006

  Forsvaret fortsetter satsingen på fornybar energi og vurderer kjøp av ferdig varme basert på biobrensel til Rena leir. Dermed vil enda en av Forsvarets store leire gå over fra oppvarming basert på olje til bioenergi.

 • Nytt avansert nødbremsesystem

  22. september 2006

  Forsvarsbygg Utvikling Øst har hatt ansvar for å få på plass et nytt og moderne landingsutstyr på Ørland flystasjon. RAG benyttes i forbindelse med stansing av jagerfly der det har oppstått problemer som hindrer flyet fra normal landing eller avgang.

 • Historisk avtale i Mauken Blåtind

  20. september 2006

  30 år med konflikt avsluttes med et håndtrykk mellom statssekretær Espen Barth Eide i Forsvarsdepartementet og leder i Mauken Reinbeitedistrikt, Tore Oskal.

 • Forsvarsministeren lanserer ”Handlingsplan for holdninger, etikk og ledelse”

  18. september 2006

  Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen lanserer handlingsplanen for holdninger, etikk og ledelse på Krigsskolen, Linderud, mandag 18. september. - Mye av handlingsplanen går ut på å skape bevissthet rundt holdninger og etikk i hele organisasjonen. Jeg tok selv initiativet til denne handlingsplanen i januar 2006. Lansering av planen i dag markerer starten på en prosess som vil gå over lang tid, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen.

 • Forsvarsbygg Kundetorg – enkelt og effektivt for kunden

  8. september 2006

  På onsdag tok løytnant Tor Arne Fagerheim (bildet) i FLO/BASE/ØSTERDALEN som første kunde i bruk Forsvarsbygg Kundetorg. I løpet av et par korte minutter hadde Fagerheim både meldt i fra om en støyende ventil og fått oversikt på sitt leide areal. – Dette var effektivt, enkelt og ryddig og virker veldig bra, kommenterte løytnanten, tydelig fornøyd.

 • Kirkenes:<brByggestart for kjøreløypene

  6. september 2006

  Nå starter arbeidet med de seks første parsellene av grensevaktens nye kjøreløyper langs grensen mot Russland.

 • Storegga skal bygge flerbrukshall

  1. september 2006

  Forsvarsbygg Utvikling Nord vil inngå kontrakt med Storegga Entreprenør AS for bygging av flerbrukshall på Setermoen

 • Kjøllsæterbrua åpnet

  17. august 2006

  Under en seremoni i Åmot i dag ble den nye brua over Rena elv formelt åpnet. Den nye brua, som gjennom en lokal navnekonkurranse har blitt gitt navnet "Kjøllsæterbrua", er unik i sin arkitektur og den største i landet med et underliggende fagverk av tre.

 • Forsvarsbygg vinner prestisjetung pris i USA for nyutviklet administrasjonssystem for skyte- og øvingsfelt

  16. august 2006

  Forsvarsbygg Utvikling Østerdalen har i samarbeid med skytefeltadministrasjonen i Østerdal garnison og Geodata AS utviklet en netthandelinspirert løsning for bestilling og administrering av skyte- og øvingsfelt og som vil bli benyttet i Østerdal garnison. Nyvinningen ble nylig hedret med ”Special Achievement in GIS Award” på verdens største brukerkonferanse på dette fagfeltet i San Diego,California.