2007

Nyhetsartikler publisert i 2007.

 • Nye forsvarsboliger på Setermoen og Bardufoss

  21. desember 2007

  Forsvarsbygg kjøper sju leiligheter i Setermoen Terrasse, og vil kjøpe inntil 11 nye boliger på Bardufoss.

 • Rena leir vokser: Forsvarsbygg overtar 108 nye boenheter

  14. desember 2007

  I dag overleveres to nye bygg med til sammen 108 boenheter i Rena leir. Forlegningene som skal benyttes av vervede og befal er ført opp av Martin M. Bakken AS fra Elverum.

 • Forurensingen er fjernet

  4. desember 2007

  Forsvarsbygg har fjernet oljeforurensingen under Hangar A på Bodø Hovedflystasjon.

 • Grønn varme til Rena leir

  13. november 2007

  I dag undertegnes avtalen om kjøp av oppvarming i Rena leir basert på bioenergi. Leverandøren er Solør Bioenergi Holding AS. - Jeg er veldig godt fornøyd med at vi gjennom denne avtalen tenker spesielt på klima og miljø samtidig med at den bidrar til å effektivisere Forsvaret, sier markedssjef Åge Mohaugen i Forsvarsbygg. Ved bruk av bioenergi som energikilde i Rena leir vil det bli årlige besparelser på tre millioner kroner.

 • Tradisjonell turisthytte:<br>Snøheim tilbake til folket

  7. november 2007

  Etter 48 år på Forsvarets hender, ble turisthytta Snøheim i dag formelt overlevert til sin opprinnelige eier, Den norske Turistforening (DNT). Hytta ligger i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark og har en fantastisk utsikt til majestetiske Snøhetta. Nå går DNT i gang med å utvide hytta slik at de kan ta i mot de første gjestene i 2010.

 • Lokalhistorisk viktig sæter bygges opp igjen

  31. oktober 2007

  Forsvarsdepartementet bevilger to millioner kroner til Glomdalsmuseet i Elverum slik at museet kan bygge opp igjen den klassiske storgårdsseteren Melgården Østseter. Den flotte seteren ble i sin tid tatt ned og flyttet på grunn av etableringen av Regionfelt Østlandet. Forsvarsbygg ga denne seteren vederlagsfritt til museet høsten 2006.

 • Høytstående prosjekt:<br>Radaren på Njunis i Målselv styrker norsk luftovervåking

  29. oktober 2007

  Den siste av tre radarstasjoner i prosjektet SINDRE II kunne tas i bruk av Luftforsvaret torsdag 18. oktober 2007. Radaren på Njunis i Målselv står vel 1700 meter over havet og er den høyeste, lengste og dyreste i prosjektet.

 • Forsvarsbygg Futura<br>- sikre løsninger for fremtiden

  26. oktober 2007

  Torsdag 25. oktober lanserte Forsvarsbygg Rådgivning sitt nye navn Forsvarsbygg Futura. - Våre kunder skal være sikre på at Forsvarsbygg Futura er det sikre valget for fremtiden, sier direktør Ragnar Bjørgaas.

 • Moderne teknologi sikrer effektiv eksplosivrydding

  18. oktober 2007

  I forbindelse med tilbakeføringen av Hjerkinn skytefelt til sivile formål / verneområde, bruker Forsvarsbygg moderne utstyr og geografiske informasjonssystemer (GIS). Resultatet er at ryddingen av eksplosivrester foregår enda mer effektivt og målrettet.

 • Klart for ”take off” på Moss Lufthavn Rygge

  9. oktober 2007

  Den tradisjonsrike flyplassen i Østfold er nå klar for et historisk sambruk mellom Forsvaret og det sivile samfunn. Forsvarsbygg har sammen med Luftforsvaret ved 137. Luftving og Rygge Sivile Lufthavn AS vært en av tre partnere i dette samarbeidet, og den 17. oktober tar det første charterflyet av. I den forbindelse overleverte mandag den 8. oktober Forsvarsbyggs administrerende direktør, Frode Sjursen, det moderne anlegget til flyplassjef Erik Gulseth og Generalinspektøren i Luftforsvaret.