2008

Nyhetsartikler publisert i 2008.

 • Kjøpte 14 leiligheter

  18. desember 2008

  Forsvarsbygg Utvikling Nord har kjøpt 14 leiligheter i Bodø.

 • Tidlig julaften på Bardufoss

  17. desember 2008

  Allerede en uke før julaften kunne Hærens styrker og Forsvarsbygg starte feiringen med overtagelse av 12 nye boliger i Vilje boligfelt på Bardufoss.

 • Gode erfaringer med buildingSMART

  16. desember 2008

  Forsvarsbygg har gradvis tatt i bruk buildingSMART for å effektivisere sine oppgaver innenfor planlegging, bygging og drifting av Forsvarets eiendommer, bygg og anlegg. En av dem som nå benytter konseptet i praksis er Stig Wassdal.

 • Kan bli miljø-mønster

  16. desember 2008

  Byggingen av kjøreløyper for grensevakten følges nøye av Fylkesmannen i Finnmark. Forsvarsbyggs erfaringer og løsninger kan bli mønster for å utbedre kjøreskader andre steder i landet.

 • Hangarglede i Bodø

  12. desember 2008

  Gleden var stor da den nye hangaren til redningstjenesten i Bodø kunne tas i bruk.

 • Kjøper leiligheter

  9. desember 2008

  Forsvarsbygg Utvikling Nord skal kjøpe inntil 13 leiligheter i Bodø.

 • Skal bygge base for ”Sea King” redningshelikopter i Florø

  21. november 2008

  Denne uken signerte Forsvarsbygg og den lokale entreprenøren Allbygg Florø kontrakt for bygging av hangar, kontorer og forlegning for en helt ny tilstedevakt for redningstjenesten i Florø. - Vi synes det er fint å få mulighet til å etablere denne basen på Vestlandet, uttaler prosjektsjef Jens Levi Moldstad i Forsvarsbygg Utvikling Øst.

 • Miljøvennlig oppvarming på Setermoen

  5. november 2008

  Onsdag 5. november inngikk Forsvarsbygg en treårig avtale med Allskog BA om kjøp av biobrensel til Setermoen leir. Avtalen sikrer leveranse av et lastebillass med biobrensel hver eneste dag til Forsvarsbyggs energisentral eller en årlig leveranse på 4 500 tonn. Ved bruk av biologisk materiale som energikilde vil det bli årlig reduksjon på cirka 700 tonn CO2 i forhold til fossile brensler.

 • Nytt treningsanlegg i Trøndelag

  4. november 2008

  Fredag i forrige uke åpnet generalinspektøren for Heimevernet det nye anlegget Opptreden i bebygd område (OIBO) i Leksdalen skyte- og øvingsfelt.

 • JWC i rute på Jåttå

  29. oktober 2008

  Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen la torsdag ned grunnsteinen for NATOs nye utdanningssenter Joint Warfare Centre (JWC) på Jåttå.