2010

Nyhetsartikler publisert i 2010.

 • Ventetiden snart over på Haakonsvern

  15. september 2010

  Nytt militært treningsanlegg har i 20 år vært etterlengtet på Sjøforsvarets hovedbase Haakonsvern. I dag passerte prosjektet en viktig milepæl da forsvarsminister Grete Faremo la ned grunnteinen for anlegget.

 • Nytt kontorbygg for FFI åpnet

  27. august 2010

  Torsdag ble Forsvarets forskningsinstitutts (FFI) nye moderne kontorbygg formelt åpnet og tatt i bruk. Administrerende direktør Paul Narum i FFI og administrerende direktør Frode Sjursen i Forsvarsbygg foretok sammen den symbolske snorklippingen.

 • Ikke en helt vanslig bilvaks..

  23. august 2010

  I forbindelse med de etablerte oversettings-traseene i Rena elv er det nå også på plass et eget anlegg for vask og tetthetskontroll av kjøretøy som skal ut i elva.

 • Unike bolighus i heltre

  19. august 2010

  Idrettsparken boliger ble i går åpnet av fylkesmann Sylvia Brustad. Seks bolighus er oppført i det miljø- og klimavennlige materialet heltre. Prosjektet har vært gjennomført som et utviklingsprosjekt i samarbeid med Innovasjon Norge og Trefylket. Boligene er utviklet for utleie til yngre befal, vervede og barnefamilier. Med de nye boligene har Forsvarsbygg ønsket å bidra til en positiv utvikling av Rena sentrum.

 • Grønt bofellesskap i Rena sentrum

  17. august 2010

  Forsvarsbygg markerer onsdag 18. august ferdigstillelsen av Idrettsparken boliger i Rena sentrum. Idrettsparken boliger består av seks hus med tyve leiligheter oppført i heltre. Boligene vil åpnes av fylkesmannen i Hedmark, Sylvia Brustad.

 • Forsvarsbygg renoverer tre fredede 50-talls bygg på Skjold

  6. juli 2010

  Tre fredede bygg i Maukstadmoen leir på Skjold skal renoveres for 130 millioner kroner.

 • Fiskeundersøkelser i Rena elv

  30. juni 2010

  Norsk institutt for naturforskning (NINA) gjennomførte i løpet av 2009 den andre av i alt fem sesonger med fiskeundersøkelser i OVAS-området i Rena elv.

 • Hjerkinn og Norsk skogmuseum

  28. juni 2010

  I forrige uke åpnet det nasjonale museet Norsk skogmuseum på Elverum første del av sin nye permanente utstilling "TRÅKK i mangfoldig natur". Forsvarsbyggs prosjekt på Hjerkinn er brukt som eksempel på omfattende naturrestaurering i denne sammenheng.

 • Mindre forurensing enn forventet i skyte- og øvingsfeltene i Troms

  28. juni 2010

  Forsvarsbygg har sammen med Forsvaret foretatt hvitt fosfor undersøkelser i Mauken, Blåtind og Setermoen skyte- og øvingsfelt i 2004-2009. Forsvarsbygg har nå laget en samlerapport for undersøkelsene.

 • Nye byggekontrakter signert for Rena leir

  22. juni 2010

  Rena leir fortsetter å vokse. I forrige uke ble to nye kontrakter inngått.