2010

Nyhetsartikler publisert i 2010.

 • Forsvarsbygg ny partner i ”Naturmangfoldåret”

  11. mai 2010

  Miljøverndepartementet og Direktoratet for naturforvaltning setter i år naturmangfold på dagsorden. Forsvarsbygg har nå blitt partner i dette viktige arbeidet.

 • Stor boligsatsing i midt-Troms

  5. mai 2010

  Investeringene i bedre boforhold for soldater og befal øker kraftig i midt-Troms

 • Satsing i skytefeltet

  29. april 2010

  Etter mange år med store investeringer i Setermoen leir øker nå satsingen på skyte- og øvingsfeltet.

 • Nordisk fokus på naturrestaurering: Forsvarsbygg brukt som eksempel

  23. april 2010

  Forsvarsbygg og vårt prosjekt på Hjerkinn er et av flere eksempler fra Forsvarsbygg som trekkes frem i Norsk institutt for naturforvaltnings nye temahefte.

 • Messebygg til Sortland Entreprenør AS

  22. april 2010

  Forsvarsbygg vil inngå kontrakt med Sortland Entreprenør AS om bygging av kombinert kjøkken-/messebygg og mannskapsforlegning på Andøya.

 • Viktig verdiskaping

  9. april 2010

  Forsvarsbygg er Norges største eiendomsaktør og forsvarssektorens eiendomsekspert. Gjennom vår eiendomsforvatning skaper vi viktige verdier for Forsvaret, for samfunnet og for miljøet.

 • Temadag om biobrensel ble en suksess

  29. mars 2010

  25. mars arrangerte Forsvarsbygg temadag på biobrenselanlegget på Sessvollmoen. Mellom 60 og 70 besøkende var innom det grønne anlegget i løpet av dagen. Alt fra skogeiere til fremtidens agronomer hadde tatt turen til anlegget på Romerike.

 • Rehabilitering av naturskader på dagsorden

  26. mars 2010

  Forsvarsbygg og Direktoratet for Naturforvaltning arrangerte 16. mars seminar om forebygging og rehabilitering av natur– og terrengskader i Trondheim. Om lag 75 fagfolk var samlet til et spennende og vellykket seminar.

 • Klart for jegerne

  23. mars 2010

  Flerbrukshallen for Jegerkompaniet klar på Setermoen.

 • Forsvarsbygg og Forsvaret slukker igjen lyset 27. mars

  25. mars 2010

  Forsvarsbygg og Forsvaret er igjen med på verdens største klimakampanje, Earth Hour 2010. Kampanjens mål er å få over en milliard mennesker over hele verden til å slukke lyset i en time den siste lørdagen i mars. Earth Hour er en påminnelse om sammenhengen mellom verdens klimautfordringer og energibruk.