2012

Nyhetsartikler publisert i 2012.

 • Åpen kontordag Ørland kultursenter

  14. desember 2012

  I forbindelse med det pågående planleggingsarbeidet av kampflybase på Ørlandet arrangeres det en åpen kontordag.

 • Spadestikk på forsvarets veteransenter Bæreia

  14. desember 2012

  Torsdag 13. desember gikk startskuddet for en styrking av veterantilbudet på Forsvarets Veteransenter Bæreia på Kongsvinger.

  R. Fjellet, J. P. Bachke og K. B. Kvinge

 • Billigere med vern enn å bygge nytt

  13. desember 2012

  To 60 år gamle vernede bygg i Skjold leir fremstår som helt ny, og Riksantikvaren var mer enn fornøyd med håndverket og gjennomføringen til Forsvarsbygg.

  De nye rommene vises fram

 • Værnes hovedgård restaurert

  10. desember 2012

  Forsvarsbygg har brukt 9 millionar kroner på utvendig oppussing av ærverdige Værnes hovedgård i Stjørdal.

  Ærverdige Værnes hovedgård

 • Ny økonomidirektør i Forsvarsbygg

  7. desember 2012

  Cecilie Stadaas er ansatt som ny økonomidirektør i Forsvarsbygg.

 • ENØK i verdensklasse på Andøy

  5. desember 2012

  En spesialdesignet luft til vann varmepumpe utviklet av Norsk Kulde for Forsvarsbygg er satt i drift på Andøya flystasjon. Den leverer 950 kW og reduserer CO2-utslippet over Andøy med cirka 800 tonn i året.

  ENØK-prosjektet på Andøya flystasjon

 • Ny direktør i Forsvarsbygg utleige

  29. november 2012

  Torsdag 29. november ble David Halvorsen (35) tilsett som ny direktør i Forsvarsbygg utleige.

 • Forsvarsbygg gjennomfører miljøtiltak på Rygge flystasjon

  28. november 2012

  Den 19. november sette Forsvarsbygg i gang miljøtiltak på Rygge flystasjon etter at det blei funne små mengder polyfluorbaserte stoff i avrenninga frå brannøvingsfeltet.

 • Nytt magasin frå Forsvarsbygg

  12. november 2012

  m2 er eit nytt magasin frå Forsvarsbygg som rettar seg mot kundar og brukarar i Forsvaret saman med alle andre som er interesserte i eigedom.

 • Planarbeidet for ny kampflybase starter

  12. november 2012

  Forsvarsbygg, Ørland kommune og Bjugn kommune starter nå i fellesskap med planarbeidet for etablering av kampflybasen på Ørland. Samarbeidet innledes med utarbeidelse av ett felles planprogram for konsekvensutredningen.