2012

Nyhetsartikler publisert i 2012.

 • Åpen kontordag Ørland kultursenter

  14. desember 2012

  I forbindelse med det pågående planleggingsarbeidet av kampflybase på Ørlandet arrangeres det en åpen kontordag.

 • Spadestikk på forsvarets veteransenter Bæreia

  14. desember 2012

  Torsdag 13. desember gikk startskuddet for en styrking av veterantilbudet på Forsvarets Veteransenter Bæreia på Kongsvinger.

 • Billigere med vern enn å bygge nytt

  13. desember 2012

  To 60 år gamle vernede bygg i Skjold leir fremstår som helt ny, og Riksantikvaren var mer enn fornøyd med håndverket og gjennomføringen til Forsvarsbygg.

 • Værnes hovedgård restaurert

  10. desember 2012

  Forsvarsbygg har brukt 9 millionar kroner på utvendig oppussing av ærverdige Værnes hovedgård i Stjørdal.

 • Ny økonomidirektør i Forsvarsbygg

  7. desember 2012

  Cecilie Stadaas er ansatt som ny økonomidirektør i Forsvarsbygg.

 • ENØK i verdensklasse på Andøy

  5. desember 2012

  En spesialdesignet luft til vann varmepumpe utviklet av Norsk Kulde for Forsvarsbygg er satt i drift på Andøya flystasjon. Den leverer 950 kW og reduserer CO2-utslippet over Andøy med cirka 800 tonn i året.

 • Ny direktør i Forsvarsbygg utleige

  29. november 2012

  Torsdag 29. november ble David Halvorsen (35) tilsett som ny direktør i Forsvarsbygg utleige.

 • Forsvarsbygg gjennomfører miljøtiltak på Rygge flystasjon

  28. november 2012

  Den 19. november sette Forsvarsbygg i gang miljøtiltak på Rygge flystasjon etter at det blei funne små mengder polyfluorbaserte stoff i avrenninga frå brannøvingsfeltet.

 • Nytt magasin frå Forsvarsbygg

  12. november 2012

  m2 er eit nytt magasin frå Forsvarsbygg som rettar seg mot kundar og brukarar i Forsvaret saman med alle andre som er interesserte i eigedom.

 • Planarbeidet for ny kampflybase starter

  12. november 2012

  Forsvarsbygg, Ørland kommune og Bjugn kommune starter nå i fellesskap med planarbeidet for etablering av kampflybasen på Ørland. Samarbeidet innledes med utarbeidelse av ett felles planprogram for konsekvensutredningen.