Informasjonsmøte om støy

Forsvarsbygg inviterer i samarbeid med Hæren til informasjonsmøte om støykartleggingen på Setermoen tirsdag 24. april klokka 1800 i kommunestyresalen på Setermoen.

Forsvarsbyggs spesialister på støy og representanter for Fylkesmannen i Troms vil være til stede.

Møtet er åpent for alle interesserte.

Velkommen!

Kart