NCR-gruppen klar for rådgivning og prosjektering på Evenes

Forsvarsbygg har i dag inngått rammeavtale med NCR-gruppen om rådgivning og prosjektering innenfor bygg- og anleggsfag til utbyggingen av Evenes flystasjon for Forsvaret.

Stortinget har, gjennom behandlingen av Prop. 151S (2015-2016) «Kampkraft og bærekraft», vedtatt store strukturelle endringer hvor Evenes-området blir ett av flere satsningsområder. Evenes skal bygges ut til framskutt base for F-35-kampflyene, og være base for maritime patruljefly beskyttet av luftvern og baseforsvar. Forsvarsbygg er ansvarlige for planleggingen og utbyggingen, og har nå knyttet til seg Nordic, Cowi og Rambøll, som utgjør NCR-gruppen, til dette viktige oppdraget fra Forsvarsdepartementet og for Forsvaret.

-Vi ser frem til å starte samarbeidet med NCR-gruppen og ta videre fatt i oppdraget om utviklingen av Evenes flystasjon, sier Thorbjørn Thoresen, direktør i Forsvarsbygg. Avtalen som nå er inngått er et resultat av gjennomført konkurranse hvor fire aktører leverte tilbud.

Nordic, COWI og Rambøll utgjør til sammen et betydelig miljø innenfor bygg- og anleggsprosjektering i Norge. De har samarbeidet side om side i flere store prosjekter, blant annet byform-forslaget for nytt regjeringskvartal i Oslo og ny passasjerterminal ved Bergen lufthavn. De har direkte eller indirekte levert ressurser inn i flere mindre prosjekter i Forsvarsbygg tidligere.

Rammeavtalen med NCR-gruppen skal benyttes for alle rådgivnings- prosjekteringsoppdrag i forbindelse med nyinvesteringer og rehabiliteringsoppdrag knyttet til utbyggingen av Evenes-området. Foreløpige planer viser behov for en investeringsramme på mellom 3-4 milliarder kroner over en periode på om lag 8 år.

 

For spørsmål, vennligst kontakt:
Olaf Dobloug, direktør Forsvarsbygg kampflybase, tlf.: 90697510
Heidi Sørskog, leder prosjektkommunikasjon, tlf.: 918 63 177