Nye indikatorer for HMS og SHA

Forsvarsbygg, Statens vegvesen, Statsbygg, Bane NOR og Norsk Eiendom har utformet felles indikatorer for å måle nivået på helse, miljø og sikkerhet (HMS) og sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA). Nå skal de presenteres.

Entreprenører og byggherrer inviteres til en presentasjon av indikatorene den 24. januar 08.00-10.00. Frokostmøtet avholdes hos Forsvarsbygg på Grev Wedels plass 5 i Oslo, i auditoriet i 1. etg.
- Felles definisjoner av HMS-indikatorene og ensartet innrapportering i prosjekter, er en forutsetning for å måle egne HMS-presentasjoner og å sammenligne seg med andre byggherrer og prosjekter. Derfor håper vi at så mange entreprenører og byggherrer som mulig melder seg på frokostmøtet. Her blir det også anledning til å stille spørsmål, sier direktør Erik Øimoen i Forsvarsbygg.

Hør om standarden og veilederen
På frokostmøtet presenteres standarden og veilederen for innrapportering og bruk av HMS og SHA-indikatorene. Tiltaket er en del av Charteret for en skadefri bygge- og anleggsnæring. Forsvarsbygg, Statens vegvesen, Statsbygg, Bane Nor (tidligere Jernbaneverket) og Norsk Eiendom er byggherregruppa i charteret og har utarbeidet de nye indikatorene.

Meld deg på
Påmelding skjer via epost til: bjorn.hilding.eriksson@forsvarsbygg.no