Delta på SHA-dagene den 14. mars

Temaet for konferansen er samhandling og utveksling. Vi ønsker å samle hele bransjen for erfaringsutveksling. Sammen kan vi nå visjonen om null dødsfall og alvorlig skadde. Vi sees på Thon hotel Arena, Lillestrøm.

Et viktig samarbeid
Vi ønsker å samle hele bransjen rundt temaet samhandling og erfaringsutveksling. For å nå visjonen om null dødsfall og alvorlig skadde, må alle gjøre sin del av det forebyggende arbeidet.

Litt om programmet
På åpningsarrangementet 14. mars vil topplederne snakke om ledernes rolle i dette arbeidet.
Jernbaneverket vil fortelle om hvordan de bruker læring etter uønskede hendelser for å forebygge.
Se hele programmet her!

Hvem passer konferansen for?
Konferansen passer spesielt for byggherre, prosjekterende rådgivende ingeniør og arkitekt, koordinator og entreprenør.

Husk å melde deg på i tide: Siste frist er 11. februar.
Meld deg på her!

Arrangører for konferansen
Byggherregruppen og de prosjekterende i Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring: Statens vegvesen, Statsbygg, Bane NOR, Forsvarsbygg, Norsk Eiendom og Rådgivende ingeniørers forening RIF er arrangører for SHA-konferansen.