Eiendommer

Forsvarsbygg forvalter over 18 000 eiendommer, bygg og anlegg i 365 kommuner fra Lindesnes i sør til Nordkapp i nord. Her presenterer vi de største etablissementene.
 • Rena leir

  Hedmark
  En av Norges og Europas mest moderne leirer. Hærens tyngdepunkt i Sør- Norge.
 • Setermoen

  Troms
  Setermoen leir i Bardu kommune i Troms har tradisjoner som ekserserplass tilbake til slutten av 1800-tallet og har siden andre verdenskrig vært et tyngdepunkt i Hæren.
 • Haakonsvern

  Hordaland
  Sjøforsvarets hovedbase, Haakonsvern orlogsstasjon, er Nordens største marinebase. Den ligger 15 kilometer fra Bergen sentrum, og har ca. 4000 vernepliktige og militært og sivilt tilsatte. Dette gjør basen til en av de største arbeidsplassene i Hordaland.
 • Sessvollmoen

  Akershus
  Sessvollmoen er en leir med lange tradisjoner og en sentral plass i Hærens historie, siden den ble opprettet som ekserserplass i 1955.
 • Jørstadmoen

  Oppland
  Jørstadmoen har vært brukt som ekserserplass siden 1700-tallet, men det var først på slutten av 1800-tallet Jørstadmoen ble leir med fast bygningsmasse. I dag er leiren base for noen av de mest moderne avdelingene og kompetansemiljøene i Forsvaret: