Jørstadmoen

Jørstadmoen har vært brukt som ekserserplass siden 1700-tallet, men det var først på slutten av 1800-tallet Jørstadmoen ble leir med fast bygningsmasse. I dag er leiren base for noen av de mest moderne avdelingene og kompetansemiljøene i Forsvaret: Forsvarets Informasjonsstruktur (INI) hvis primæroppgave er å utvikle Forsvaret i nettverksbasert retning til støtte for operasjoner og styrkeproduksjon.

Lokale byggleverandører på Jørstadmoen

illustrasjon av befalsforlegningsbygg

Forsvarsbygg har inngått avtaler med lokale og regionale firmaer for oppføring av tre befalsforlegningsbygg på Jørstadmoen. Nå er kontraktspartnere for bygg-, rør-, elektro- og ventilasjonsentreprise valgt, og byggestarten er nært forestående.

Jørstadmoen i Lillehammer kommune i Oppland huser en av de mest moderne avdelingene og kompetansemiljø i Forsvaret. Leiren består for en stor del av eldre bygningsmasse som ikke passer til dagens virksomhet, og Forsvarsbygg står i dag ovenfor planlegging og gjennomføring av nødvendig fornyelse og utvikling. Den opprinnelige virksomheten i leiren var soldatutdanning, i dag er aktivitetene rett mot å være kompetanse- og utdanningssenter for Forsvarets informasjonsstruktur (INI), med operativt fokus.

Mer fra Jørstadmoen

 • Jørstadmoen

  Byggeprosjekter på Jørstadmoen

  11.05.2012
  Forsvarsbygg er i gang med flere prosjekter på Jørstadmoen, noen er under planlegging og andre er allerede i gang.
 • Sjef INI etablert på Jørstadmoen

  02.08.2011
  1. august var deadline for flytting av sjef INI, generalmajor Roar Sundseth, og hans stab fra Oslo til Jørstadmoen.
 • Leverandørtreff

  09.06.2011
  Forsvarsbygg inviterer entreprenørfirmaer til orienteringsmøte mandag 20. juni 2011 på Rica Victoria Hotel, Lillehammer, fra klokken 10.00 til klokken 12.00.
 • Jørstadmoen

  Stor interesse for byggeprosjekter på Jørstadmoen

  07.07.2011
  Det var stor interesse for Forsvarsbyggs leverandørtreff på Lillehammer 20. juni 2011.

Fakta

Etableringsår: 1787
Tomteareal: ca. 750 daa
Antall bygninger: 48
Forlegningskapasitet: 672
Fylke: Oppland
Kommune: Lillehammer
Leietagere: Forsvarets Informasjonsstruktur (INI)

Kart