Jørstadmoen

Jørstadmoen har vært brukt som ekserserplass siden 1700-tallet, men det var først på slutten av 1800-tallet Jørstadmoen ble leir med fast bygningsmasse. I dag er leiren base for noen av de mest moderne avdelingene og kompetansemiljøene i Forsvaret:

Lokale byggleverandører på Jørstadmoen

illustrasjon av befalsforlegningsbygg

Forsvarsbygg har inngått avtaler med lokale og regionale firmaer for oppføring av tre befalsforlegningsbygg på Jørstadmoen. Nå er kontraktspartnere for bygg-, rør-, elektro- og ventilasjonsentreprise valgt, og byggestarten er nært forestående.

Jørstadmoen ligger åtte kilometer fra Lillehammer. De største avdelingane på basen er Cyberforsvaret, Cyberforsvarets kompetanse- og transformasjonsavdeling (CYFOR CKT) , Forsvarets arkivtjeneste og Forsvarets sikkerhetsavdeling. Forsvarsbygg planlegger og gjennomfører fornyelse og utvikling av leiren, og bygger dermed forsvarsevne.

Mer fra Jørstadmoen

 • Frå overtakinga

  Historisk tømmerhytte gjeve nytt liv på Jørstadmoen

  21.11.2014
  Ho vart oppført av tyskarane under den andre verdskrigen som ein offisersbustad, og har etter kvart som åra har gått vorte svært nedslite. No er ho fullstendig rehabilitert.
 • Grønn varme til Jørstadmoen leir

  22.04.2014
  Nå er det klart for miljøvennlig oppvarming av Jørstadmoen leir utenfor Lillehammer.
 • Tale ved fritidsmessen

  En attraktiv arena

  26.08.2013
  Tre nøkkelferdige forlegningsbygg og en fritidsmesse er nå klar til bruk på Jørstadmoen leir utenfor Lillehammer. Fredag stod forsvarsminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen for den formelle åpningen.
 • Jørstadmoen

  Byggeprosjekter på Jørstadmoen

  11.05.2012
  Forsvarsbygg er i gang med flere prosjekter på Jørstadmoen, noen er under planlegging og andre er allerede i gang.
 • Sjef INI etablert på Jørstadmoen

  02.08.2011
  1. august var deadline for flytting av sjef INI, generalmajor Roar Sundseth, og hans stab fra Oslo til Jørstadmoen.

Fakta

Etableringsår: 1787
Tomteareal: ca. 750 daa
Antall bygninger: 48
Forlegningskapasitet: 672
Fylke: Oppland
Kommune: Lillehammer
Leietagere: Cyberforsvaret

 

Kart