Forsvarsbygg kundetorg

Kundetorget der du selv kan administrere og holde oversikt på dine henvendelser til Forsvarsbygg er nå erstattet av Basen PROFF.

Velkommen til Basen Proff

Du oppretter selv bruker ved første gangs pålogging. Ved behov for tilgang til profftjenestene, eller ved andre spørsmål knyttet til tjenesten, kontakt Forsvarsbygg servicesenter på telefon 815 70 400.

Tjenesten som tidligere lå på denne siden er nå faset ut og erstattet med Basen Proff