Om oss

Vi er forsvarssektorens ekspert på eigedom. Vår jobb er å ta vare på Forsvaret sine behov gjennom vedlikehald og fornying av eigedom.Totalt tek vi vare på ein eigedomsmasse på om lag 4,1 millioner kvadratmeter. Eller med andre ord: 12 407 bygg og anlegg. Vi har 1 304 årsverk som gjer denne jobben.