Presserom

Forsvarsbygg har pressevakt på telefonnummer 47 7777 47. Innenfor ordinær kontortid kan også personene under kontaktes.

Pressekontakter