Skyttelbuss på Snøheimvegen og info om ferdselsrestriksjoner på Hjerkinn

Norsk villreinsenter Nord drifter skyttelbuss på Snøheimvegen i 2015.
Rydding på Flathøi 2012

Ferdselsrestriksjoner i Hjerkinn skytefelt 2015

På grunn av eksplosivrydding blir det også i 2015 perioder med forbud mot ferdsel i deler av Hjerkinn skytefelt, inkludert Snøheimvegen. Restriksjonene gjelder på hverdager i ukene 25 og 26, 33 og 34, og 37 og 38. Nærmere informasjon om berørte arealer og klokkeslett finnes på de tre kartene til høyre.

Skyttelbuss på Snøheimvegen går som vanlig også i ukene med ferdselsrestriksjoner. Bussen driftes nå av Norsk villreinsenter Nord.

Fylkesmannens informasjon om sivil ferdsel i Hjerkinn skytefelt sommersesongen 2015 finner du her.

 

   

Parkering er organisert ved Hjerkinnhus. Parkeringsavgift på kr 50 pr døgn betales til Hjerkinnhus hotell.