Skyttelbuss på Snøheimvegen og info om ferdselsrestriksjoner på Hjerkinn

Norsk villreinsenter Nord drifter skyttelbuss på Snøheimvegen i 2014.
Rydding på Flathøi 2012

Ferdselsrestriksjoner i Hjerkinn skytefelt 2014

På grunn av eksplosivrydding blir det også i 2014 perioder med forbud mot ferdsel i deler av Hjerkinn skytefelt, inkludert Snøheimvegen. Restriksjonene gjelder på hverdager i ukene 25, 26, 27, 33, 34, 36 og 38. Nærmere informasjon om berørte arealer og klokkeslett finnes på de tre kartene til høyre.

Skyttelbuss på Snøheimvegen går som vanlig også i ukene med ferdselsrestriksjoner. Bussen driftes nå av Norsk villreinsenter Nord.

Fylkesmannens informasjon om sivil ferdsel i Hjerkinn skytefelt sommersesongen 2014 finner du her.

Se spesielt ferdselsregler for vegene i Hjerkinn skytefelt – sommersesongen 2014.Parkering er organisert ved Hjerkinnhus. Parkeringsavgift på kr 50 pr døgn betales til Hjerkinnhus hotell.