Militært treningsanlegg på Haakonsvern

Militært treningsanlegg på Haakonsvern åpnet høsten 2011.

MTA erstattet basens gamle idrettsanlegg fra 1963. MTA skal ha nødvendig kapasitet for Forsvarets personell på Haakonsvern og legge godt til rette for militært rettet trening. Prosjektet har en total kostnadsramme på 350 millioner kroner.

Realistisk trening
MTA er ikke et tradisjonelt idrettsanlegg, men et militært treningsanlegg som er basert på prinsippet ”Train as you fight”. På MTA skal Sjøforsvarets personell kunne trene og øve realistisk og sikkert på ferdigheter som kreves i militære situasjoner.

Dette er også et viktig anlegg for trening og restitusjon for soldater som skal ut og som kommer hjem fra utenlandsoppdrag.

Skipsside
Hovedbygningen inneholder svømme- og livredningshall med to svømmebasseng, idrettshall, ulike rom for nærkamp, styrketrening, spinning, klatring, og rom for skadeforebygging og restitusjon samt kontorer og garderober. I det ene svømmebassenget er det bygget en skipsside for virkelighetsnære øvelser. Utendørsanlegget består av ny fotball – og løpebane og ny kai som gir nærhet til sjøen og forsvarsaktivitetene der.

Som en totalleverandør av eiendomstjenester, leier Forsvarsbygg MTA ut til Forsvaret og Forsvarsbygg være ansvarlig for drift og vedlikehold av anlegget.

Byggearbeidene startet i mars 2009, etter at det ble inngått avtale for generalentreprise mellom Forsvarsbygg og Skanska Norge AS. Prosjektet sysselsatte mange bygningsarbeidere gjennom finanskrisen i 2009/2010.

Flere utmerkelser
MTA har mottatt flere utmerkelser etter at prosjektet ble ferdigstilt:
Hedrende omtale fra Statens byggeskikkpris 2012

Forsvarsbyggs arkitekturpris 2013

A.C. Houen fonds diplom 2014

Byggrapport
Byggrapport fra prosjektet kan lastes ned her.

 

Fakta

Byggherre: Forsvarsbygg
Arkitekt: Longva Arkitekter AS
Landskapsarkitekt: Grindaker AS
Prosjekteringsgruppe: SWECO
Byggeledelse: Norconsult, COWI AS, Erstad & Lekven AS, Andersen & Askjem AS
Grunnarbeider: Sartor Maskin AS
Elekroarbeider: YiT Building Systems AS
Generalentreprise: Skanska Norge AS

Kart