STATUS

  • Under planlegging
  • Under bygging
  • Ferdigstilt

Militært treningsanlegg på Haakonsvern

28. september 2011 åpnet militært treningsanlegg på Haakonsvern.

MTA erstatter dagens anlegg fra 1963. MTA vil ha nødvendig kapasitet for Forsvarets personell på Haakonsvern og legge godt til rette for militært rettet trening. Prosjektet har en total kostnadsramme på 350 millioner kroner.

Realistisk trening
MTA blir ikke et tradisjonelt idrettsanlegg, men et militært treningsanlegg som er basert på prinsippet ”Train as you fight”. På MTA vil Sjøforsvarets personell kunne trene og øve realistisk og sikkert på ferdigheter som kreves i militære situasjoner.

Dette blir også et viktig anlegg for trening og restitusjon for soldater som skal ut og som kommer hjem fra utenlandsoppdrag.

Skipsside
Hovedbygningen vil inneholde svømme- og livredningshall med to svømmebasseng, idrettshall, ulike rom for nærkamp, styrketrening, spinning, klatring, og rom for skadeforebygging og restitusjon samt kontorer og garderober. I det ene svømmebassenget bygges en skipsside for virkelighetsnære øvelser. Utendørsanlegget vil bestå av ny fotball – og løpebane og en ny kai som vil gi nærhet til sjøen og forsvarsaktivitetene der.

Forsvarsbygg vil som en totalleverandør av eiendomstjenester leie ut anlegget til Forsvaret og være ansvarlig for drift og vedlikehold av anlegget.

Byggearbeidene startet i mars 2009, etter at det ble inngått avtale for generalentreprise mellom Forsvarsbygg og Skanska Norge AS. Prosjektet sysselsatte mange bygningsarbeidere gjennom finanskrisen i 2009/2010.

Fakta

Byggherre: Forsvarsbygg
Arkitekt: Longva Arkitekter AS
Landskapsarkitekt: Grindaker AS
Prosjekteringsgruppe: SWECO
Byggeledelse: Norconsult, COWI AS, Erstad & Lekven AS, Andersen & Askjem AS
Grunnarbeider: Sartor Maskin AS
Elekroarbeider: YiT Building Systems AS
Generalentreprise: Skanska Norge AS

Kart