Rådgivningstjenester

Forsvarsbygg er først og fremst til for Forsvaret men vi leverer rådgivningtjenester også til offentlig og privat sektor innenfor flere fagfelt.

 • Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg

  02.05.2016
  Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg (NKSB) leverer sikkerhetsfaglig rådgivning til alle større byggeprosjekter i forsvarssektoren og staten for øvrig.
 • Vi sikrer kulturminnene for fremtiden

  Kulturminnefaglig rådgivning

  04.09.2014
  Forsvarsbygg nasjonale festningsverk, seksjon kulturminne tilbyr kulturminnefaglige rådgivningstjenester innenfor alle typer eiendommer, bygg og anlegg (EBA), inkludert arkeologiske kulturminner.
 • Etter: Aktiv bydel midt i Trondheim

  Skal de avhende offentleg eigedom?

  14.03.2011
  Vi kan yte hjelp til å gjennomføre konkrete avhendingsoppdrag, eller gi råd undervis i prosessen. Vi kan yte hjelp med hele avhendingsprosessen, frå A-Å, eller deler av den.