Tjenester

Bruker du mye av arbeidstiden din til å gjøre ting du egentlig ikke har lyst til? Bruker du mye av arbeidsdagen din til å foreta kjedelige innkjøp? Drømmer du om en leverandør hvor du får alt på et sted? En leverandør som har kompetanse, erfaring og utstyr til å håndtere dine eiendomsrelaterte oppgaver?

Forsvarsbygg er nettopp en slik leverandør. Våre medarbeidere lengter etter å overta disse oppgavene. Det er nemlig vårt fag.

Forsvarsbygg tilbyr hele spekteret innen forvaltning, drift og service av eiendom. Vi leverer alt av vaktmestertjenester, driftstjenester og alle spesialiteter innen renhold, slik at du kan fokusere på din kjernevirksomhet. Vi tilpasser våre leveranser og gjør nødvendige avtaler tilpasset ditt behov.

Våre tjenesteleveranser er fordelt på avtaleområdene:
Husleie, forsyning, renhold og tilleggstjenester.