Renhold

Vi tilbyr effektive og miljøvennlige renholdstjenester.
Renhold i messebygg på Madla

Godt renhold er med på å skape et godt innemiljø. Forsvarsbygg utfører renhold i henhold til den nordiske renholdsnormen INSTA 800, noe som gir både rimeligere og mer miljøvennlig renhold enn tidligere metoder.

Et effektivt og riktig utført renhold krever gode kunnskaper om materialer, utstyr og metoder. Vi har dyktige og engasjerte medarbeidere samt samarbeidspartnere, med fagbrev og grundig opplæring i renholdsstandarden.

Våre kunder har ulike behov innen renhold. Vi kan tilby et renholdsopplegg som er tilpasset dine lokaler og din avdelings behov.

Renholdstjenester omfatter

  • Regelmessig renhold

    11.03.2011
    Godt renhold er med på å skape et godt innemiljø. Et regelmessig basisrenhold bidrar dessuten til å opprettholde tilstand og kvalitet på bygningsmassen og forhindrer unødvendig slitasje på gulv og andre flater.
  • Tilleggsrenhold

    11.03.2011
    I tillegg til ordinært basisrenhold leverer Forsvarsbygg også en rekke andre tjenester innen renholdsområdet. Kontakt oss for en komplett renholdspakke tilpasset din avdelings behov.