Forsyning

Når du leier en eiendom av Forsvarsbygg inngås det også en forsyningsavalte. Denne avalen dekker dine behov for energi, vann, avløp og renovasjon.
Jørn Eirik Pedersen i vannforsyningsanlegg på Høybuktmoen.

Forsyningstjenester omfatter

 • Energi

  11.03.2011
  Vi reduserer dine driftskostnader og bidrar til et renere miljø.
 • Vann og avløp

  11.03.2011
  Gode og kosteffektive løsninger for vannforsyning og avløp er avgjørende for et godt arbeidsmiljø og for å redusere driftskostnadene.
 • Renovasjon

  11.03.2011
  Gode og kosteffektive renovasjonssystem som ivaretar krav om kildesortering er avgjørende for et godt arbeidsmiljø og for å redusere driftskostnadene.