Leieavtale

Vårt mål er å skape merverdi for deg som leietager. Som leietager hos Forsvarsbygg skal du slippe å bruke din tid på administrasjon, innkjøp og oppfølging av en rekke leverandører. Hos oss får du alt på et sted.
Fasade på messebygg på Madla

Når du leier et bygg hos oss inngår følgende tjenester i leieavtalen:

Bygg og anlegg

 • Vedlikehold av byggets kvaliteter og utvendige overflater
 • Vedlikehold av låsesystemer, sylindere og låsplaner
 • Vedlikehold og utskifting av eksisterende utvendige persienner og markiser
 • Drift og vedlikehold av fastmontert utendørs utstyr som hinderbane og lignende som det svares leie for
 • Stasjonære antennemaster med fundament og barduner, herunder sikring mot klatring/berøring

Varme, ventilasjon og kjøling

 • Drift og vedlikehold av varme- og ventilasjonsanlegg
 • Kontroll og prøvetaking for drift av kjøleanlegg med nødvendige utskiftinger, vedlikehold av kjølemedium

Elektrotekniske anlegg

 • Sørge for at alle elektrotekniske anlegg til enhver tid er i henhold til lover og forskrifter, samt er godkjent iht IK.
 • Vedlikehold av EMP-skjerm for FLO/IKT's anlegg
 • Kursopplegg og utstyr for SD-anlegg

Tekniske anlegg

 • Ansvar for gass og trykkluftsanlegg for drift av byggets infrastruktur
 • Skifte fellesbatterier i strømforsyningsenhet for brannalarmanlegg
 • Skifte batterier og lysrør/pærer i nødlysarmaturer
 • Ettersyn av fast utplassert håndslukkemateriell, inkl. oppfylling av håndslukkere (ikke i boliger)
 • Kontroll av vannforsyning med hensyn til Legoinella

Veier og plasser

 • Vedlikehold av vei- og plassbelysning, herunder skifting av armaturer, fotoceller m.m.
 • Vedlikehold av veier og plasser.

Drivstoffanlegg

 • Vedlikehold og periodisk kontroll/prøving av tanker, rør- og ventilsystemer
 • Kontroll av elektriske anlegg, jordingssystemer og katodisk beskyttelse

Administrative tjenester

 • Skatter og avgifter
 • Administrasjon av leieforholdet
 • HMS/Internkontroll og dokumentasjon

Øvrige objekter

 • Oljeutskillere: Ansvar for konstruksjon og vedlikehold av selve installasjonen med sluk og rørsystem i henhold til gitte konsesjoner og utslippstillatelser
 • Løfte- og transportinnretninger: kontroll og prøving av alle typer fastmonterte løfteinnretninger med kranbaner, bjelker og faste oppheng for løfteinnretningen i henhold til godkjenninger
 • Løfteramper/innretninger som er en integrert del av bygg i henhold til godkjenninger