Serviceløfte

Noen behov er allmenne. Andre er bare dine. Derfor har vi i Forsvarsbygg to forpliktelser overfor våre kunder og leietakere. Vi skal lytte til dine behov og vi skal levere det vi har lovet, som avtalt.

Denne grunnholdningen har vi uttrykt i følgende serviceløfte:

RASK RESPONS OG RYDDIG LEVERANSE.

Dette betyr at:

  • Vi skal være forutsigbare og tilgjengelige ovenfor kundene
  • Vi skal respondere på kundens henvendelse innen 2 virkedager
  • Vi skal levere til avtalt tid
  • Kundene skal vite når vi kommer og hvem som er ansvarlig kontaktperson
  • Klager skal besvares innen 2 timer og en løsning skal være på plass senest neste virkedag
  • Kundene har anledning til å klage direkte til ledelsen dersom klagebehandlingen ikke er tilfredsstillende