Akershus festning

Akershus festning har vært sentrum for nasjonens vekst og utvikling gjennom 700 år. Den har i dag status som nasjonalsymbol. Festningen er et populært rekreasjonsområde og en grønn lunge midt i Oslo sentrum.

Festningsløypa med QR-koder

Festningsløypa er en historisk vandring i festningens natur, særegne arkitektur og historie gjennom flere århundrer. Med selvguiding-kartet kan du oppleve festningen i ditt eget tempo.

Hva skjer på festningen

Se alle

AKTUELT

 • Flott sesong på festningene

  02.09.2016
  Med sommersesongen på hell gjøres det opp status.
 • Rehabilitering av muren ved Akershusstranda

  24.08.2016
  Forsvarsbygg nasjonale festningsverk sikrer muren ved Akershusstranda. Det er viktig at det er sikkert å ferdes overalt, også inntil fjellskrenten. Som midlertidig tiltak er det satt opp sikringsgjerder som vil bli fjernet når rehabilitering av muren er foretatt.
 • Bedret tilgjengelighet med heis på Akershus slott

  05.07.2016
  Regjeringen har besluttet å gjøre Akershus slott universelt tilgjengelig.
 • Rekordbesøk i 2015

  04.03.2016
  3,3 millioner mennesker besøkte en festning i 2015. Et fantastisk høyt tall og en økning på 700 000 fra tidligere år. Akershus festning hadde ca 880 000 besøkende i 2015, en økning på ca 200 000 de siste årene.
 • Statsbudsjettet 2016

  21.10.2015
  Tilskuddet til de nasjonale festningene gir fortsatt velholdte og tilgjengelige kulturarenaer. Forsvarsbygg nasjonale festningsverk (NFV) har på oppdrag fra Forsvarsdepartementet ansvar for verdibevaring av festningene og tilrettelegging for ny bruk. NFV planlegger med rundt 20 MNOK til vedlikeholdsarbeider på Akershus festning.

Åpningstider

1. oktober - 30. april Hovedportene kl. 0700 - 2100 Sideportene alle dager kl. 0700 - 1800

1. mai - 30. september Hovedporten: kl. 0600 - 2100 Sideportene mandag - fredag kl.0700 - 2100 Sideportene lørdag - søndag kl.0800 - 2100

Porten ved Munks tårn holdes stengt hele vinteren og åpnes igjen 1. mai.

Fakta

Akershus indre festning
Etableringsår: 1300
Antall bygninger: 21
Fylke: Oslo
Kommune: Oslo
Leietagere: Forsvarets ledelse, SAKK, Forsvarets høyskole, Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon

Kart

Festningen ligger midt i Oslo sentrum mot fjorden. Følg skiltene.