Skjema for feilmeldinger på EBA

Du kan enkelt benytte dette skjemaet for å melde i fra om en feil på våre eiendommer, bygg og anlegg.

Du kan også ringe oss på 815 70 400 eller chatte med servicesenteret.

Vennligst beskriv hva saken gjelder
Type: