Festningene

 • Akershus festning

  Oslo
  Akershus festning har vært sentrum for nasjonens vekst og utvikling gjennom 700 år. Den har i dag status som nasjonalsymbol. Festningen er et populært rekreasjonsområde og en grønn lunge midt i Oslo sentrum.
 • Austrått fort

  Sør-Trøndelag
  Anlegget ble etablert av okkupasjonsmakten under andre verdenskrig. Austrått fort er i dag åpent for publikum. I tillegg til museumsvirksomhet brukes det grønne og frodige området til rekreasjon og friluftsliv.
 • Bergenhus festning

  Hordaland
  Bergenhus festning er en av de eldste, og best bevarte festningene i Norge. Benevnelsen kongesete speiler Bergenhus festnings omfattende historie. Kulturpark angir ambisjonen om at aktørene i samarbeid med hverandre, historien, terrenget, bygningene og festningsmurene skaper en arena for kulturformidling.
 • De verdalske befestninger

  Nord-Trøndelag
  Forholdet til vår nabo i øst var fremdeles anstrengt etter unionsoppløsningen i 1905. For å øke sikkerheten ble befestningene bygget i 1909–11. Festningenes hovedoppgave var å yte motstand i første fase av et eventuelt angrep på Norge.
 • Fredrikstad Festning - Gamlebyen

  Østfold
  Festningen er det mest intakte festningsanlegget av sitt slag i Europa. Innenfor festningsmurene har ulike avdelinger av Forsvaret levd side om side med det sivile samfunn i mer enn 350 år.
 • Fredriksten festning

  Fredriksten festning

  Østfold
  Fredriksten festning er nasjonal grensevakt og regional kulturarena. Noen av de mest dramatiske og blodige hendelser i norsk krigshistorie har funnet sted her, hvorav den kanskje mest kjente er svenskekongen Karl XIIs fall i 1718.
 • Fredriksvern verft

  Vestfold
  Fredriksvern er en oase for besøkende sommer som vinter. Med skjærgårdsnatur, måkeskrik og et mylder av aktiviteter er Fredriksvern et yndet reisemål både for lokalbefolkningen og turister. Det er flere gallerier og museer som er fast etablert på Fredriksvern verft.
 • Grensebefestninger

  Grensebefestninger

  Østfold
  Grensefestningsverka er eit samnamn for festningsverka som blei anlagde på aust- og vestsida av Glomma i tiåra før og etter unionsoppløysinga i 1905.
 • Hegra festning

  Nord-Trøndelag
  Hegra er i dag et levende festningsanlegg. Hele anlegget er intakt med blant annet skyttergraver, tunneler, ganger, oppholdsrom og kommandotårn. Festningen ligger i et naturskjønt område og egner seg godt til dagsutflukter.
 • Karljohansvern

  Vestfold
  Karljohansvern, opprinnelig Horten Værft, ble etablert i 1818, få år etter unionsinngåelsen med Sverige. Det tilbys omvisning der publikum får en innføring i verftets historie. Karljohansvern har vakre friområder som innbyr til turer enten til fots eller på sykkel.
 • Kongsvinger festning

  Hedmark
  Med utsikt over byen og Glomma troner majestetiske Kongsvinger festning. Kongsvinger Festning har aldri vært beleiret eller erobret. Likevel har festningen vært av stor strategisk betydning for forsvaret av det sydlige Norge.
 • Kristiansten festning

  Sør-Trøndelag
  Kristiansten festning troner over Trondheim sentrum og er en viktig del av byenes rekreasjonsområder. Festningen ble påbegynt i 1681 og fra høyden øst for sentrum, kunne de militære styrkene kontrollere adkomsten til byen og støtte de åpne forsvarsverkene langs Nidelven.
 • Møvik fort

  Vest-Agder
  Møvik fort ble anlagt fra 1941 til 1944 av den tyske marine. De tre kanonene Austrått fort, Møvik fort og Trondenes fort er en vesentlig del av den tyske okkupasjonsmaktens forsvarslinje mot vest. I tillegg til museumsvirksomhet brukes det grønne og frodige området til rekreasjon og friluftsliv.
 • Oscarsborg festning

  Akershus
  Med militær, strategisk plassering er Oscarsborg festning et populært turistmål. Det er daglige ferjeavganger til Drøbak. I høysesong fra Aker Brygge - eller legg til i trivelig gjestehavn. Velkommen!
 • Trondenes fort

  Troms
  På idylliske Trondenes har Hitlers største landbaserte kanoner funnet sitt siste hvilested. Trondenes fort er per i dag fremdeles i militær bruk, men det arrangeres omvisninger.
 • Vardøhus festning

  Finnmark
  Vardøhus er verdens nordligste festning og har blitt kalt Norges grensepost mot øst. Festningen er et kraftfullt nasjonalt symbol. Under den andre verdenskrig hadde Vardøhus det norske flagget oppe lenger enn noen annen av våre festninger, frem til kommandanten ble arrestert 9. november 1940.