H.M. Kong Harald

Tid:

Salutt

21 februar 2017

KL   12:00-12:30

Sted:
Ved saluttkanonene
Tradisjonen tro hedrer vi H.M. Kong Harald med 21 saluttskudd på hans fødselsdag.
Foto: Sølve Sundsbø / Det kongelige hoff.