Salutt H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit

Tid:

Salutt

19 august 2017

KL   12:00-12:30

Sted:
Ved saluttkanonene
I anledning H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marits fødselsdag salutteres det i dag fra festningen.
Foto: Sølve Sundsbø / Det kongelige hoff.