H.M. Dronning Sonja

Tid:

Salutt

04 juli 2014-04 juli 2014

KL   12:00-12:30

Sted:
Ved saluttkanonene
I tradisjon tro hedres H.M. Dronning Sonja med 21 saluttskudd fra Bergenhus festning på hennes fødselsdag.