25-års regentjubileum

Tid:

Salutt

17 januar 2016

KL   13:00-13:30

Sted:
Ved saluttkanonene
I anledning Kongeparets 25-års regentjubileum salutteres det på Bergenhus festning. Grunnet vedlikehold av hovedflaggstangen flagges det ikke der. Festflaggene i Borggården heises og markerer jubileet
Foto: Sølve Sundsbø / Det kongelige hoff.