H.M. Dronning Sonja

Tid:

Salutt

04 juli 2017

KL   12:00-12:30

Sted:
Ved saluttkanonene
I tradisjon tro hedres H.M. Dronning Sonja med 21 saluttskudd fra Bergenhus festning på hennes fødselsdag.
Foto: Sølve Sundsbø / Det kongelige hoff.