Fredrikstad Festning - Gamlebyen

Festningen er det mest intakte festningsanlegget av sitt slag i Europa. Innenfor festningsmurene har ulike avdelinger av Forsvaret levd side om side med det sivile samfunn i mer enn 350 år.

Ny festningsforvalter på Fredrikstad festning - Gamlebyen

Forsvarsbygg nasjonale festningsverk har ansatt Karin-Elin Berg som ny festningsforvalter på Fredrikstad festning med tiltredelse 1. desember 2014.

Siste fra Fredrikstad festning - Gamlebyen

Fakta

Etableringsår: 1663
Tomteareal: Ca. 172 daa
Antall bygninger: 31
Fylke: Østfold
Kommune: Fredrikstad
Leietagere: Mediebedrifter, sykehus, restauranter, gallerier

Åpningstider

Festningsområdet er åpent hele døgnet, alle dager.

Veibeskrivelse