Fredrikstad Festning - Gamlebyen

Festningen er det mest intakte festningsanlegget av sitt slag i Europa. Innenfor festningsmurene har ulike avdelinger av Forsvaret levd side om side med det sivile samfunn i mer enn 350 år.

Frimarked i Gamlebyen i 2016

Salgsbod på markedet i gamlebyen

Hver lørdag, kl 09.00 - 16.00 i perioden april til desember forvandles torvet til et sydende marked der man kan gjøre morsomme og gode funn!

Nytt fra Fredrikstad festning - Gamlebyen

 • Flott sesong på festningene

  02.09.2016
  Med sommersesongen på hell gjøres det opp status.
 • Rekordbesøk i 2015

  04.03.2016
  Fredrikstad festning – Gamlebyen hadde over 650.000 besøkende i 2015, en økning på 150.000 siden sist det ble gjort tilsvarende beregninger. Totalt besøkte 3,3 millioner mennesker en norsk festning i 2015.
 • Kunstprosjekt i Nordre Sortiport

  18.11.2015
  I den snart 300 år gamle mørklagte Nordre sortiporten formidles nå begivenheter og hendelser fra festningsbyens 450 år gamle historie gjennom et nytt kunstprosjekt.
 • QR-koder på festningene blir positivt mottatt

  22.07.2015
  Last ned en QR-kode neste gang du besøker en festning!
 • Statsbudsjettet 2016

  21.10.2015
  Tilskuddet til de nasjonale festningene gir fortsatt velholdte og tilgjengelige festninger. Forsvarsbygg nasjonale festningsverk (NFV) har på oppdrag fra Forsvarsdepartementet ansvar for verdibevaring av festningene og tilrettelegging for ny bruk. NFV planlegger med ca 4 millioner kroner til vedlikeholdsarbeider på Fredrikstad festning – Gamlebyen i 2016.

Åpningstider

Festningsområdet er åpent hele døgnet, alle dager.

Fakta

Etableringsår: 1663
Tomteareal: Ca. 172 daa
Antall bygninger: 31
Fylke: Østfold
Kommune: Fredrikstad
Leietagere: Mediebedrifter, sykehus, restauranter, gallerier

Veibeskrivelse