Fredrikstad Festning - Gamlebyen

Festningen er det mest intakte festningsanlegget av sitt slag i Europa. Innenfor festningsmurene har ulike avdelinger av Forsvaret levd side om side med det sivile samfunn i mer enn 350 år.

Rekordbesøk i 2015

Fredrikstad festning – Gamlebyen hadde over 650.000 besøkende i 2015, en økning på 150.000 siden sist det ble gjort tilsvarende beregninger. Totalt besøkte 3,3 millioner mennesker en norsk festning i 2015.

Se hva som skjer

Vis alle

Nytt fra Fredrikstad festning - Gamlebyen

Åpningstider

Festningsområdet er åpent hele døgnet, alle dager.

Fakta

Etableringsår: 1663
Tomteareal: Ca. 172 daa
Antall bygninger: 31
Fylke: Østfold
Kommune: Fredrikstad
Leietagere: Mediebedrifter, sykehus, restauranter, gallerier

Veibeskrivelse