Frigjøringsdagen

Tid:

Salutt

08 mai 2017

KL   12:00-12:30

Sted:
Ved saluttbatteriet
I forbindelse med frigjøringsdagen salutteres det fra festningen.