Unionsoppløsningen

Tid:

Salutt

07 juni 2017

KL   12:00-12:30

Sted:
Saluttbatteriet
Unionsoppløsningen 7. juni 1905 markeres hvert år med saluttering.