Årsmøte 2016 Hegra Festnings Venner

Velkommen til årsmøte i Hegra festnings venner torsdag 18.februar kl 19 på Hegramo Kafe.

Vanlige årsmøtesaker med valg, budsjett og kontigent.

Saker må være levert styret innen 11.2.16.

Adresse: Hegra Festnings Venner, Postboks 8, 7520 Hegra.

Velkommen!