Leie på festningen

De flotte omgivelsene på Karljohansvern er en god ramme for møter, kurs og konferanser, selskaper og kulturelle arrangementer.