Kongsvinger festning

Med utsikt over byen og Glomma troner majestetiske Kongsvinger festning. Kongsvinger Festning har aldri vært beleiret eller erobret. Likevel har festningen vært av stor strategisk betydning for forsvaret av det sydlige Norge.

Kulturfestningen i grenseland
Kongsvinger festning er et av Hedmark fylkes viktigste kulturminner og et fyrtårn i reiselivssammenheng. Det er en times kjøreavstand fra Oslo og 50 minutter fra Gardermoen. Kongsvinger festning tilrettelegger for mange ulike kunst- og kulturuttrykk, opplevelser, rekreasjon og næringsvirksomhet.

Historiske bygninger fra 1600-tallet
Kongsvinger festning ble bygget på slutten av 1600-tallet og har gjennom flere hundre år vært et viktig forsvarsverk. Det militære nærværet i Kongsvinger representerer en ubrutt forsvarshistorie fra 1680-årene frem til 2005. Mange av aktivitetene på Kongsvinger festning har hatt og vil også i fremtiden ha militær kultur og tradisjon og nasjonal historie som utgangspunkt.

Festningen har flere titusen besøkende
I vår tid har festningen ingen operativ, militær funksjon og hele anlegget er åpnet for publikum. Per 2015 besøkes festningen av rundt 40 000 mennesker årlig. Potensialet er stort for videre utvikling. Beliggenheten er enestående og arkitekturen forteller en spennende historie om europeisk kulturtradisjon. Hele festningen er fredet.

Info fra Kongsvinger festning

 • Flott sesong på festningene

  02.09.2016
  Med sommersesongen på hell gjøres det opp status.
 • Ny hotelldriver på Kongsvinger festning

  29.06.2016
  Nye krefter på Kongsvinger festning. Avtale signert for drift av hotell- og restaurant virksomhet.
 • Lydinnstallasjonen "Nullmeridianens tilbakekomst" på Kongsvinger festning

  30.05.2016
  Juni 2016 åpnet et nytt kunstprosjekt i Det indre krutthus - Lydinstallasjonen "Nullmeridianens tilbakekomst" av Maia Urstad. Kunstprosjektet er en opplevelse i seg selv. Magisk og fantastisk!
 • Gode besøkstall for 2015

  24.02.2016
  3,3 millioner mennesker besøkte en festning i 2015. Et fantastisk høyt tall og en økning på 700 000 fra tidligere år. Kongsvinger holder et stabilt høyt tall over tid og hadde 41 500 besøkende i 2015.
 • Statsbudsjettet 2016

  21.10.2015
  Tilskuddet til de nasjonale festningene gir fortsatt velholdte og tilgjengelige festninger. Forsvarsbygg nasjonale festningsverk (NFV) har på oppdrag fra Forsvarsdepartementet ansvar for verdibevaring av festningene og tilrettelegging for ny bruk. NFV planlegger med over en halv million kroner til vedlikeholdsarbeider på Kongsvinger festning neste år.

Åpningstider

Festningsområdet er åpent alle dager hele året.

Fakta

Etableringsår: 1682
Tomteareal: 495 daa
Antall bygninger: 12
Fylke: Hedmark
Kommune: Kongsvinger
Leietagere: Forsvaret, Gandalf kommunikasjonsbyrå, Glåmdalen bedrifthelsetjeneste, Bose, Oscarsborg Invest AS.

Veibeskrivelse

Følg skiltene fra sentrum til festningen.