H K H Kronprinsesse Mette-Marit

Tid:

Salutt

19 august 2015

KL  12:00-12:30

Sted:
Ved saluttkanonen på festningen
Det salutteres for H K M Kronprinsesse Mette-Marit på hennes fødselsdag.