H K H Kronprinsesse Mette-Marit

Tid:

Salutt

19 august 2016

KL   12:00-12:30

Sted:
Ved saluttkanonen på festningen
I dag salutteres det klokken 12.00 fra Oscarsborg i anledning Hennes Kongelige Kronprinsesse Mette-Marit fødselsdag. Salutten starter presis og vi anbefaler at publikum er tilstede ti minutter før avfyring!

Etter salutten inviterer Kommandanten og Heimevernet til salutt-taffel.