Trondenes fort

På idylliske Trondenes har Hitlers største landbaserte kanoner funnet sitt siste hvilested. Trondenes fort er per i dag fremdeles i militær bruk, men det arrangeres omvisninger.

Historiske Trondenes

HISTORISKE TRONDENES 5. - 7. september 2014. En festival med aktiviteter for hele familien - på hele Trondenes.

Batteriene som aldri kom i kamp
Teknisk sett er fortene interessante og omfanget imponerende, men i en eventuell strid ville kanonene hatt mindre verdi på grunn av at de sto åpne og ubeskyttede for angrep både fra luften og sjøen.

Den enorme innsatsen som ble lagt ned i byggevirksomhet i Norge for batterier som ikke kom i kamp, er en kilde til undring og ettertanke hos besøkende. Hva var formålet? Hvordan var det mulig å gjennomføre slike absurde prosjekter? Spørsmålene leder oss nærmere en forståelse av krigens grusomheter og hvor galt det kan gå med en despot ved makten.

Samtidig viser konstruksjonenes dimensjoner et sentralt poeng: For Hitler var kystfortenes betydning som avskrekkende virkemiddel og propaganda av like stor betydning som anleggenes operative verdi.

Åpningstider

Trondenes er fremdeles i militær bruk og festningsområdet er derfor ikke åpent for besøkende utenom de faste tidene for omvisning.

Fakta

Etableringsår: 1943
Fylke: Troms
Kommune: Harstad

Veibeskrivelse