Vardøhus festning

Vardøhus er verdens nordligste festning og har blitt kalt Norges grensepost mot øst. Festningen er et kraftfullt nasjonalt symbol. Under den andre verdenskrig hadde Vardøhus det norske flagget oppe lenger enn noen annen av våre festninger, frem til kommandanten ble arrestert 9. november 1940.

Statsbudsjettet 2016

Tilskuddet til de nasjonale festningene gir fortsatt velholdte og tilgjengelige festninger. Forsvarsbygg nasjonale festningsverk (NFV) på oppdrag fra Forsvarsdepartementet fortsetter med rehabiliteringsprosjekter på festningene. 500 000 kr av disse midlene øremerkes vedlikehold på Vardøhus festning.

Åpningstider

Festningsområdet er åpent for publikum:
I sommerhalvåret: 16/4 – 15/9 kl 10 – 21.
I vinterhalvåret: 16/9 – 15/4 kl 10 – 18.

Etableringsår: 1734 - 1738
Tomteareal: 25 daa
Antall bygninger: 17
Fylke: Finnmark
Kommune: Vardø
Leietagere: Forsvaret

Veibeskrivelse