Informasjonsmateriell

Undervisningen går enklere med informasjonsmateriell om festningene.

Det er utarbeidet mye informasjonsmateriell, både generelt for alle festningene og for hver festning. Materialet omfatter blant annet festningsordboken, festningsløypekartene, verneplaner, lærerveiledninger med mer.