Grønne festninger

Festningene er formidlere av Norgeshistorien. De monumentale byggverkene vitner både om militær aktivitet og om makthavernes ønske om å sette varige spor. Innenfor de massive festningsmurene finner vi også vakre hager og viktige biotoper for planter og dyr. Og nettopp som rekreasjonsområder har festningene en viktig samfunnsoppgave.

Kulturminnevern er i seg selv miljøvern. Forsvarsbygg nasjonale festningsverk er opptatt av varig sikring av festningene, og satsing på miljøet er viktig. Biologisk mangfold på festningsområdene blir kartlagt, og skjøtselsplaner blir utarbeidet. Vi er en del av forsvarssektorens miljøsatsing og har ambisiøse, konkrete miljømål som følges opp.

Grønne festninger

På denne siden har vi samlet relevant informasjon om hvordan festningene ivaretas som «grønne festninger»

 • Rekreasjon og friluftsopplevelser

  06.06.2012
  Det hersker en spesiell ro og atmosfære på de gamle, ærverdige festingene. Som historiske perler ligger de fra Vardø i nord til Kristiansand i sør.
 • Kulturminnevern = miljøvern

  25.05.2012
  Det ligger mye miljøkunnskap lagret i den gamle bygningsmassen og i de tradisjonelle metodene og materialene
 • Skjøtselsplaner

  07.05.2012
  Skjøtselsplaner ivaretar festningene som rekreasjonsområde og kulturminne.
 • Biologisk mangfold

  07.05.2012
  Det biologiske mangfoldet er kartlagt på festningene, og det er funnet en lang rekke dyr og planter, noen av dem sjeldne
 • Historiske festningshager

  07.05.2012
  Hagekunsten og hagekulturen på festningene har alltid gjenspeilet sosiale, politiske og økonomiske forhold i samfunnet.
 • Energi/Enøk

  14.05.2012
  Energiledelse sikrer god drift på festningene.