Kulturminnefaglig rådgivning

Forsvarsbygg nasjonale festningsverk, seksjon kulturminne tilbyr kulturminnefaglige rådgivningstjenester innenfor alle typer eiendommer, bygg og anlegg (EBA), inkludert arkeologiske kulturminner.
 "Jo lengre bakover man kan se, jo lengre fremover kan man skue.
 - Winston Churchill

 

Seksjonen er oppdragsbasert og har som profil å kombinere kunnskap om kulturminnevern med innsikt i eiers og brukers behov.  Vi er forsvarssektorens kompetansesenter innen kulturminnevern, men påtar oss også oppdrag for andre oppdragsgivere i sivil sektor. Store oppdrag har bl.a. vært landsverneplaner og forvaltningsplaner for statlig, kulturhistorisk eiendom.

Vi slutter oss til mottoet «bruk er det beste vern», og tilstreber gode løsninger som forener vernehensyn og funksjon med ambisjonsnivå tilpasset oppdragsgivers behov.

Eksisterende bygningsmasse, både vernet og ikke-vernet, utgjør en stor samfunnsmessig ressurs med mye potensial som kan utnyttes bedre. Det krever tverrfaglig kunnskap og arbeidsform, og vi jobber aktivt med å utvikle seksjonen i den retningen.

Aktuelt

Kulturminner for fremtiden

Vårt kontor

Vi holder til på Grev Wedelsplass 5, Oslo sentrum.

Kontakt