Ledige lokaler

Festningene er attraktive arenaer for næringsvirksomhet.

Det finnes ledige lokaler ved flere av festningene.

Ledige næringslokaler