Kulturminnefaglig rådgivning

Forsvarsbygg nasjonale festningsverk seksjon kulturminne tilbyr alle typer kulturminnefaglige rådgivningstjenester for hele spekteret av eiendommer, bygg og anlegg (EBA), inkludert arkeologiske kulturminner.