Kulturmiljøet - beskrivelse og vurdering

Verneplanen for Akershus er nylig revidert og disse sidene vil bli supplert og oppdatert.

90569_5_47_01_c.jpg