Presserom

Forsvarsbyggs pressevakt er tilgjengelig på telefonnummer 47 7777 47 og svarer på henvendelser fra mediene. Pressevakten hjelper deg med spørsmål knyttet til alle deler av Forsvarsbyggs virksomhet. For andre henvendelser, kontakt Forsvarsbygg servicesenter tlf. 815 70 400.

Pressevakten tilgjengelig alle dager fra 07.00 - 19.00.

 

Følg oss i sosiale medier #forsvarsbygg