Publikasjoner

Forsvarsbygg produserer årleg ei rekkje publikasjonar av forskjellig slag.

Enkelte av publikasjonane blir lagde ut på internett. Eksempel på dette er nyheitsbrev, rapportar eller planar som ein reknar med at publikum er interesserte i. Finn du ikkje publikasjonen du leiter etter, kan du kontakte informasjonsavdelinga i Forsvarsbygg for nærmare opplysningar.

Korleis lese publikasjonane?
Alle publikasjonane på desse sidene er lagde ut i pdf-format dersom ikkje anna er oppgitt. Fordi enkelte av filene er store og derfor tunge å lese direkte frå nettet, rår vi deg til å lagre fila lokalt først. Dette gjer du ved å høgreklikke på lenkja og velje "Lagre som" / "Save as" eller tilsvarande.

For å kunne lese pdf-dokument må du ha Adobe Reader installert. Har du ikkje det, kan du laste ned programmet gratis ved å følge lenka til høgre.